สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง

ผู้รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566
ข้อตกลงเบื้องต้น


1. ข้อความที่ท่านส่งไปจะต้องเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เช่น การเรียนการสอน หรือข้อเสนอแนะที่ดีมีประโยชน์ต่อ มหาวิทยาลัยฯ
2. ไม่เป็นข้อความที่ใส่ร้ายป้ายสีใครให้เดือดร้อน และไม่พาดพิงถึงใคร ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน หรือเสียหายใด ๆ
3. ไม่เป็นข้อความที่มีลักษณะหยาบคาย ท่านต้อง ระบุชื่อ-นามสกุล และ e-mail จริงของท่าน เท่านั้น หากต้องการให้ตอบกลับและต้องกรอกข้อมูลให้ครบ

*** หมายเหตุ***
        1. ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ
        2. การตอบกลับรหัสเพื่อเข้าดูคำตอบถูกส่งกลับไปยัง Email ของท่านเท่านั้น หากท่านไม่กรอก E-mail ที่ไม่เป็นความจริงทางเราจะไม่สามารถส่งรหัสเพื่อเข้าดูการตอบกลับให้ท่านได้

© 2020 ลิขสิทธิ์เป็นของศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม